Revize plynových zařízení

Provádíme revize pro tyto plynová zařízení:
  • regulační stanice plynu
  • domovní a průmyslové plynovody
  • NTL a STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu
  • VTL a VVTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu
  • zařízení pro spotřebu plynů spalováním – spotřebiče s výkonem do 50 kW
  • kotle s výkonem nad 50 kW
  • školení obsluhy