Realizace liniových staveb

Realizujeme stavby:
  • veřejných plynovodů a přípojek
  • vodovodů a kanalizací
  • kompletní zasíťování nových parcel
  • výkopové práce, zemní protlaky do průměru 90 mm
  • činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dle zák. č. 309/2006 Sb.