Projektová činnost

Projektujeme:
 • NTL, STL, VTL veřejné plynovody a přípojky, plošné plynofikace obcí, rekonstrukce plynovodů, domovní plynovody, odběrní plynová zařízení a kotelny do 50 kW
 • NTL, STL, VTL průmyslové plynovody, plynová zařízení a kotelny nad 50 kW, spalovny, lakovny, horkovzdušné vytápění, sálavé zářiče
 • plnící stanice CNG
 • regulační stanice plynu – snižování tlaku
 • dmychadla, kompresorové stanice – zvyšování tlaku
 • ústřední topení, podlahové topení a jiné hydraulické topné soustavy
 • solární systémy
 • tepelná čerpadla
 • automatické kotelny na tuhá paliva (uhlí, pelety, štěpky zrní apod.)
 • kotelny na tuhá paliva (uhlí, dřevoplyn)
 • vodovodní a kanalizační přípojky