PROJEKTY – MONTÁŽE - REVIZE

Naše firma výhradně vlastní kapacitou projektuje a realizuje veřejné plynovody + přípojky, odběrní plynárenská zařízení, průmyslové plynovody, domovní plynovody, technologie pro snižování i zvyšování tlaku plynu, technologie spalování plynu, plynové kotelny, kotelny na tuhá paliva, otopové soustavy, solární systémy, tepelná čerpadla i vodovodní a kanalizační přípojky. Dále ve spolupráci s externím dodavatelem zajišťujeme veřejné, popř. domácí plnící stanice CNG.

Jako technický partner RWE provádíme veškeré administrativní záležitosti spojené se zřízením nového odběrního místa, včetně zpětného odprodeje veřejných plynovodů a plynovodních přípojek.

M. Hula


    
provádíme servis plynových kotlů IMMERGAS